5.národní kongres o kolorektálním karcinomu

12. - 14.12. 2019
Přihlásit se

2. ročník Národního kongresu gastrointestinální onkologie

2. a 3. 11. 2018 Vienna House Diplomat Prague
Přihlásit se

Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP

Problematika digestivní onkologie je komplexní a vyžaduje multidisciplinární přístup, který se v praxi nedaří realizovat pouze více či méně nahodilou spoluprací jednotlivých odborných společností nad konkrétním zadáním. Jde o kontinuální proces, na kterém musí již od začátku spolupracovat fungující týmy, které musí být připraveny, schopny…

pokračovat

Aktuality

Vyhlášení voleb do orgánů a funkcí SGO ČLS JEP

Výbor Společnosti pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP v souladu se stanovami a volebním řádem vyhlašuje volby do výboru a revizní komise…

pokračovat

Inventions and Innovations – Medicine 2040

Společnost pro gastrointestinální onkologii podporuje konání mezinárodní konference na téma Inventions and Innovations – Medicine 2040 (INI): Rewriting the Future…

pokračovat

XXVIII. Jarní setkání na zámku Zbiroh 2019, 15. Postgraduální Kurz společnosti pro gastrointestinální onkologii

SGO se i letos podílí na organizaci již XXVIII. ročníku jarního setkání na zámku Zbiroh a 15. Postgraduálního kurzu Společnosti…

pokračovat

Praha v roce 2019 hostí mezinárodní IGSS kongres

Kongres je v Praze pořádán mezinárodní asociací IGCA (International Gastric Cancer Association) pod záštitou České onkologické společnosti a Německé onkologické společnosti….

pokračovat

Volby nového výboru a revizní komise na období 2016–2019

Dne 11. 12. 2015 od 18.00 svolal předseda SGO ČLS JEP v souladu se stanovami společnosti Shromáždění členů, na kterém byla přednesena zpráva o činnosti za poslední…

pokračovat